Bop da da dieu
 Bóp da đà điểu
=> 100% da thật
=> Được lấy từ phần chân đà điểu
=>  Bóp da đà điểu kiểu ngang

Có thể bạn quan tâm