mat na bao ho
Mặt nạ chống độc
Đứng trong môi trường đây rẩy hóa chất độc hại ,khói bụi của môi trường công nghiệp
con người luôn luôn mùn phòng và tránh những gì có hại cho sức khỏe
mặt nạ chống độc ra đời để phòng tránh những yếu tố đó
Mặt nạ trên đây dùng để sử dụng khi có hỏa hoạn khi có khói độc môi trường nhiều hóa chất

Có thể bạn quan tâm