may do kim loai
Thêm chú thích
Máy dò kim loại là mọt sự tiến bộ trong ngành khoa học kĩ thuật

dó là sự tiến bộ vượt bực của con người,

Trước đây Máy dò kim loại chỉ được dùng phổ biến trong quân đội
những nhà thám hiểm hay khảo cổ học

nhưng giờ đây trước tàn dư của chiến tranh để lại 
vẩn còn đâu đó những thứ dưới lòng đất khong thẻ nào biết được
tìm kho báu ,kiểm tra mặt bằng thi công,vv.
nếu bạn quan tâm vui lòng liên hệ 

Có thể bạn quan tâm